Work it!

Work it!

Wat houdt het in?
Work it! is een nieuwe interventie van het Jeugd Interventie Team van Socius Jeugd.
De interventie is een training gericht op zoeken naar passend werk, het opstellen van een CV en sollicitatie brief. We oefenen vaardigheden zoals presenteren en het voeren van een sollicitatiegesprek.

Daarnaast bieden we individuele begeleiding bij het overwinnen van belemmerende factoren en versterken we factoren die motiverend en ondersteunend werken.
We willen niet alleen bereiken dat jongeren aan het werk komen, maar ook dat zij het volhouden en dat zij goed met hun verdiende geld om gaan. Bij Work it! zoeken we de samenwerking met MEE, RMC, IJmond Werkt! en MBO’s.

Doel van de interventie
Work it! richt zich op kennis en vaardigheden die behulpzaam zijn bij het verkrijgen en behouden van werk en inkomen. Dit levert jongeren direct iets op:

  • Inkomsten
  • Dagbesteding, structuur
  • Trots, zelfvertrouwen en zelfrespect
  • Aanzien en waardering
  • Meer betrokkenheid bij de maatschappij

De interventie draagt bij aan maatschappelijk gewenste doelen:

  • Toename van participatie
  • Vermindering van vooroordelen en discriminatie
  • Afname van beroep op uitkering
  • Afname van overlast, criminaliteit

Jongeren die werken en geld verdienen, kunnen een rolmodel zijn voor vrienden, vriendinnen, broertjes en zusjes. Ook zullen zij mogelijk (financiële) zorgen van ouders kunnen verminderen. Het positieve effect is dan nog veel groter en kan ook een preventieve werking hebben.

Hoe ziet het eruit
Work it! begint met een kennismakingsgesprek waarin de verwachtingen over en weer worden besproken. In het kennismakingsgesprek is aandacht voor factoren die belemmerend dan wel stimulerend zijn. Hierbij kan zo nodig individuele begeleiding worden geboden.

Vervolgens zijn er vijf workshops. Voor deze workshops worden externe partijen uitgenodigd: een acteur en trainer voor het oefenen van sollicitatiegesprekken, werkgevers voor oefengesprekken en Sociaal Raadslieden en Maatschappelijk werker voor het geven van praktische informatie over o.a. (geld)zaken.
Als alle workshops met goed gevolg zijn doorlopen, ontvangen de deelnemers een certificaat.

De workshops worden gegeven op woensdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. Elke tweede woensdag van de maand start een nieuwe serie. De vijfde workshop (geldzaken) staat open voor familie of vrienden. Deze workshop wordt in de avonduren gepland. De locatie van de workshops verschilt per serie. De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 jongeren.

Aanmelden
 Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Socius Maatschappelijk Dienstverleners. Telefoonnummer: 088 – 88 76 900 of mail naar jit@socius-md.nl

Work it! is (in eerste instantie) voor jongeren van 16 tot 25 jaar die wonen in gemeente Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.


Search
Generic filters
Search in content
Filter by Custom Post Type
Agenda
Comments are closed.