‘Verbinden’ centraal in 2017

Jaarbericht 2017
‘Verbinden’ centraal in 2017
Jaarbericht 2017

Het thema ‘verbinden’ stond de afgelopen jaren centraal en zo ook in 2017. En dat is logisch, want alle partijen, of dat nou hulpverlenende instanties zijn, vrijwilligers(organisaties) of financiers, alle streven naar hetzelfde doel: de inwoners ondersteunen waar nodig. Essentieel daarbinnen is wat de inwoners zelf en met hulp van hun netwerk kunnen doen en welke ondersteuning nodig is vanuit organisaties. Daarbij is en wordt telkens gezocht naar verbindende factoren. Dat dit lukt als alle betrokkenen, op alle niveaus, goed samenwerken is logisch. In 2017 kwamen door te verbinden mooie dingen tot stand. Vraaggerichte cursussen, digitale hulpverlening, jeugdhulpverlening op de scholen, …..

Maar we zijn er nog niet. Verbinden is een continu proces, dat ook in 2018 onze aandacht nodig heeft.

 

Natuurlijk vinden wij het fijn als u ons jaarbericht in z’n geheel doorleest. Maar u kunt ook op zoek gaan naar een specifiek onderdeel van onze hulpverlening of een specifieke gemeente uit ons werkgebied. Gebruik daarvoor het menu.

Lees verder

Comments are closed.