Voorwoord

Jaarbericht 2018
Voorwoord
Jaarbericht 2018

In het jaar 2018 stond preventie nog nadrukkelijker centraal in het denken en doen van onze medewerkers en vrijwilligers, preventie om te voorkomen dat bij klanten problemen ontstaan, groter worden of escaleren. Uiteraard is vooral de klant hiermee gediend. Als hij zelf aan de slag kan met zijn problemen, met waar nodig professionele ondersteuning, ligt de oplossing vaak dichterbij dan gedacht. Ook wordt het vertrouwen van de klant versterkt in zijn vermogen om de eigen problemen zelf op te lossen.

 

Maar het verkleint op onderdelen ook het aantal contacten per klant en verlaagt hier en daar de duur van de hulpverlening. Daardoor kunnen we meer mensen het steuntje in de rug geven dat ze nodig hebben en worden de schaarse middelen beter benut. Bovendien sluit de preventieve invalshoek van ons werk heel goed aan bij het overheidsbeleid waarin gepleit wordt voor herschikking van aandacht en middelen van curatie naar preventie. Zonder aandacht voor preventie wordt de druk op collectieve voorzieningen voor hulp en behandeling almaar groter, te groot zelfs.

Preventie in het denken en doen van medewerkers en vrijwilligers dus, maar ook in de wijze waarop we onze diensten aanbieden en in nieuwe methodieken. Voorbeelden daarvan komen in dit jaarbericht volop aan de orde. Overigens hebben we dit pad niet alleen ingeslagen, maar deden we dat in hoge mate met onze ketenpartners. Dit vormt een belangrijke tweede pijler van onze inzet, integraal met vrijwilligers en professionals van andere organisaties samenwerken in de ondersteuning van inwoners. Ook hierover leest u in dit jaarbericht.

Wat Socius doet op het gebied van preventie werd eigenlijk heel goed verwoord door een van onze managers: “Alles, of in ieder geval heel veel van wat wij doen is preventie,” zo luidde zijn antwoord.

 

Vanzelfsprekend kunt u ons jaarbericht in z’n geheel doorlezen. Graag zelfs. Maar u kunt ook op zoek gaan naar een specifieke gemeente uit ons werkgebied, informatie over de organisatie, of de preventieve elementen in ons werk. Gebruik daarvoor het menu.  

Lees verder

‘.’
‘Aandacht voor preventie, in het belang van de klant’
Comments are closed.