Met de blik op Castricum

Jaarbericht 2016
Met de blik op Castricum
Jaarbericht 2016

‘Veel belang hechten we aan preventie: omdat het beter is voor de burger om niet bij Socius terecht te komen maar zaken zelf of in het eigen netwerk op te lossen, én omdat we alle vragen gewoonweg niet kunnen beantwoorden. De rol van vrijwilligers is hierin ook belangrijk. Wij moeten zuinig en goed omgaan met de vrijwilligers. Zij kunnen er voor zorgen dat kwetsbare burgers niet afhankelijk zijn of worden van Socius. Door onze expertise preventief en in verbinding met onze samenwerkingspartners in te zetten, kunnen wij zoveel mogelijk vragen van Castricumse inwoners beantwoorden.’

Bob Walter, Gebiedsmanager Castricum

 

In het kort:

Zoals ook in voorgaande jaren het geval was, steeg in 2016 het aantal kortdurende trajecten. Binnen het Integraal Loket zagen de Sociaal Raadsvrouw en Maatschappelijk werker bijna 100 cliënten. Zij geven informatie en advies en leggen het accent op de eigen kracht van de cliënt en de informele ondersteuning in het netwerk. Hierdoor zijn minder langdurende trajecten nodig: vaak kunnen burgers na een bezoek aan het Integraal Loket zelf weer verder. Dit past heel goed binnen de visie van Socius op ondersteuning: zo licht en informeel als mogelijk.

 

Qua problematieken valt op dat problemen rond financiën en schulden veel vaker voorkomen dan het aantal trajecten schuldhulpverlening. Dat heeft te maken met de ernst van de situatie. Als sprake was van gebrek aan overzicht bij schulden werd vaak verwezen naar vrijwilligers van de Thuisadministratie bij Welzijn Castricum. In totaal zijn 11 burgers aangemeld met problematische schulden met gedragscomponenten als oorzaak van de schulden. Binnen de keten werd goed samengewerkt met Halte Werk.

Ook nam het aantal vragen over werk en maatschappelijke participatie sterk toe: de andere maatschappelijke kijk hierop en gewijzigd overheidsbeleid waren duidelijk merkbaar.

Het aantal vragen rondom huisvesting steeg. Dit hing in veel gevallen samen met financiële problemen en (dreigende) uitzetting en vaak ook met echtscheiding.

De Sociaal Raadsvrouw had in totaal 487 persoonlijke, schriftelijke of telefonische contacten. Het gemiddeld aantal contacten per cliënt daalde, de contacten zelf duurden langer. De oorzaak ligt in het oplossingsgericht werken van de Sociaal Raadsvrouw. Zij leerde cliënten vaardigheden aan en liet deze ter plekke toepassen, bijvoorbeeld in een gesprek met een instantie. Dit heeft op langere termijn effect omdat burgers minder vaak terugkomen voor ondersteuning. Hulpvragen hadden vooral betrekking op belastingen, schulden en budgetteren.

De instroom van nieuwkomers en statushouders was fors. De Nederlandse samenleving stelde hen voor problemen en vaak raakte men in de schulden. Deze groep wordt gedurende één jaar begeleid door Inova. In 2016 heeft Socius het initiatief genomen om de samenwerking met Inova, gemeente Castricum en Welzijn Castricum te verbeteren en lijnen korter te maken. Zo heeft de Sociaal Raadsvrouw vrijwilligers getraind op gebied van wet- en regelgeving.

Ook het Maatschappelijk werk faciliteerde de Castricumse vrijwilligers, zoals de Taalmaatjes en de vrijwilligers van de Thuisadministratie en leerde hen vooral om de eigen grenzen te bewaken.

Uit evaluatie bleek de samenwerking met Kennemer Wonen wat betreft preventie huisuitzetting goed te zijn en de lijnen kort. Punt van aandacht blijft de selectie, omdat het aantal burgers dat één of tweemaal de huur niet betaalt, veel groter is dan de beschikbare capaciteit.

Nuttig overleg vond plaats met de eerstelijns psychologen en praktijkondersteuners van de huisartsen, vooral over de scheidslijn tussen psychosociale en materiële problemen.

Omdat de capaciteit van Socius onvoldoende is om alle vragen naar ondersteuning individueel te beantwoorden, is geïnvesteerd in het eerder aanmelden door samenwerkingspartners zodat via preventie professionele ondersteuning uitgesteld of voorkomen kan worden.

Lees verder

‘We hechten veel belang aan preventie.’
‘De rol van vrijwilligers is heel belangrijk: wij moeten zuinig op hen zijn.’
Comments are closed.