Schulden

Jaarbericht 2016
Schulden
Jaarbericht 2016
Tineke Grapendaal en Jeannette Wullings

Een goede keten van ondersteuning rondom burgers met schulden

 

Beverwijk doet zoveel mogelijk om burgers met schulden te helpen: intensief samenwerken met partners, signalen van diverse instanties oppikken, alles om ervoor te zorgen dat de burger in de keten snel de juiste zorg krijgt. Jeannette Wullings, ketencontroleur bij de gemeente Beverwijk, legt uit hoe de samenwerking rondom burgers met schulden verloopt. ‘Bij de intake kijken wij naar de aard en hoogte van de schulden. Als het gaat om loonbeslag of het treffen van een enkele betalingsregeling verwijzen wij voor hulp daarbij, door naar de Sociaal Raadslieden van Socius. Als het om problematische schulden gaat, verwijzen wij door naar Sociaal.nl. Maar we kijken ook of er mogelijk andere problemen spelen, of er sprake is van psychosociale problematiek. In dat geval schakelen we Socius of MEE & de Wering in. Zij rapporteren dan weer naar ons hoe een en ander verloopt en wat iemand verder nog nodig heeft. Deze keten wordt bewaakt, zodat er zo weinig mogelijk uitval is. Dat werkt heel goed.’ Tineke Grapendaal, Sociaal Raadsvrouw bij Socius sluit zich hierbij aan: de samenwerking is goed en effectief. ‘Schuldsanering alleen is voor velen onvoldoende om uit de problemen te raken.

Een groeiende groep burgers heeft veel en diverse ondersteuning nodig om te voorkomen dat zij weer in dezelfde situatie geraken. Soms nemen wij de psychische begeleiding voor onze rekening en kijken naar de achterliggende problematiek. Wij rapporteren naar Jeanette en zij bekijkt wat er moet gebeuren. Voor de cliënt is dit een prettige aanpak.’ Cliënten komen ook met vragen op het spreekuur Schuldhulpverlening en op het Integraal Spreekuur van Socius. Vaak worden cliënten ook doorverwezen naar vrijwilligers van Financiële Administratie Thuis, een cursus of de Voedselbank. Om zaken nog efficiënter te laten verlopen start in 2017 een pilot met een Integraal Spreekuur dat bemenst wordt door Sociaal.nl en Socius. ‘Daardoor krijgen we nog sneller in beeld wat een burger nodig heeft,’ aldus Jeannette.

 

Vrijwilligers actief bij burgers met schulden

Vrijwilligers van de Financiële Administratie Thuis gingen medio 2016 in het hele werkgebied van Socius ook aan de slag bij mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking die schulden hadden. De vrijwilligers zijn hierop geschoold. In Uitgeest helpen vrijwilligers – de zogenoemde maatjes – mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen en proberen het tij nog te keren.

Lees verder

‘Socius streeft naar en inte­grale aanpak van schulden waarin zowel preventie als bege­leiding bij schuld­sanering één samen­hang­end hulp­aanbod vormen.’
Comments are closed.