Netwerken

Jaarbericht 2016
Netwerken
Jaarbericht 2016
Tuija Lugas en Antoine Boulanger

Netwerken van groot belang

 

Welzijn Nieuwe Stijl legt de focus op netwerken, vanuit de visie dat burgers beter zijn geholpen wanneer zij het eigen netwerk betrekken bij zaken waar ze moeite mee hebben. Dit leidt vaker tot duurzame oplossingen en beperkt de inzet van professionele hulpverlening.
‘Dat familie en buren voor elkaar zorgen en als dat nodig is mantelzorg verlenen, zo willen we de samenleving zien. Maar dat lukt niet iedereen en dan is het handig als je weet waar je terecht kunt. Helaas zijn we nog niet zo ver. Zo weten werkgevers vaak niet dat voor mantelzorg zorgverlof gegeven kan worden. We zijn dus nog niet echt mantelzorg-vriendelijk’, aldus Tuija Lugas, Mantelzorgconsulente jeugd. Zij houdt zich bezig met de jonge mantelzorgers. ‘Wist je dat 1 op de 4 jongeren mantelzorger is? Dat zijn er toch al snel 8 in een klas. Zij groeien op in een situatie waar mantelzorg aan de orde is. Zij zorgen voor een gezinslid, maken zich zorgen, of komen zorg tekort.’ Belangrijke verwijzers zijn het eigen maatschappelijk werk en voor de jongeren ook het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Antoine Boulanger, Gebiedsmanager in Velsen, merkt op dat Socius in algemene zin netwerkgericht werkt. ‘Wij stimuleren klanten om hun netwerk te activeren of te herstellen. Als dat niet lukt dan kijken we welke rol vrijwilligers kunnen spelen. Dan moet je denken aan Financiële Administratie Thuis, waar vrijwilligers orde brengen in een administratieve chaos en Home-Start, waar vrijwilligers ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.’ Socius streeft naar duurzame oplossingen met een beperkte inzet van professionele hulpverlening en dat vertaalt zich volgens Antoine in intensieve samenwerking met ketenpartners. ‘Wij streven naar een aanvullend aanbod en maatwerk voor cliënten en dat lukt het beste samen met andere organisaties. Ook ons eigen netwerk is dus van groot belang. En ook heel praktisch: we delen ook steeds vaker onze kantoren met andere organisaties. Socius zet steeds meer de deuren open.’

 

Gezamenlijke huisvesting in Velsen

Op 22 februari opende wethouder Te Beest het pand aan Plein 1945 in IJmuiden. Hier hebben Socius, VluchtelingenWerk, Winkelstichting Plein 1945 en onderdelen van Stichting Welzijn Velsen en MEE & de Wering hun intrek genomen. Een mooi resultaat van een jarenlange inspanning door diverse organisaties en gemeente Velsen: een plek waar partijen met elkaar meerwaarde kunnen creëren voor de inwoners van Velsen.

 Lees verder

‘Wij stimuleren cliënten om hun netwerk te herstellen’
‘1 op de 4 jongeren is mantelzorger’
Comments are closed.