De inhoud van het werk

Jaarbericht 2017
De inhoud van het werk
Jaarbericht 2017

Netwerkversterking/netwerkgerichte benadering
Bij de oplossing van bepaalde vragen en problemen kan het eigen netwerk van klanten een belangrijke bijdrage leveren. Met de klant wordt gekeken hoe diens netwerk ingezet kan worden, waarbij de nadruk ligt op het vergroten en inzetten van eigen mogelijkheden en die van het netwerk. Bij een ingewikkelde situatie wordt opgeschaald naar de inzet van een netwerkberaad. Met deze werkwijze wordt het probleemoplossend vermogen van de inwoner vergroot en wordt in veel gevallen voorkomen dat men zich, als zich in de toekomst weer problemen voordoen, wederom wendt tot professionele instanties.

Oplossingsgerichte gespreksvoering
Dit is een methodische en gestructureerde manier van bevragen van de klant zodat deze in staat is om zelf te bepalen wat het probleem is en daarop een andere kijk te ontwikkelen, en oplossingen te vinden die voor hem of haar werken. De hulpverlener geeft de aanwezige competenties aandacht, bouwt deze uit en helpt de klant deze in te zetten in de gewenste richting. Een analyse van problemen en oorzaken wordt als minder relevant gezien.

Integraal loket Socius
Bij het Integraal loket schatten een sociaal raadsvrouw en een maatschappelijk werker de hulpvraag en de eigen kracht van de klant in én het potentieel van diens netwerk. De klant krijgt vanuit beide disciplines informatie en advies en praktische ondersteuning. Deze werkwijze werd medio 2017 in alle gemeenten gevolgd. In veel gevallen was een bezoek aan het loket voldoende en als doorverwijzen nodig was, kon volstaan worden met kortdurende hulpverlening.

Blended hulpverlening
Socius startte in 2017 met het integreren van blended hulpverlening in haar primaire processen. Blended werken is een vorm van ondersteuning waarbij klanten buiten de één op één gesprekken, spreekuren en het cursusaanbod zelf aan de slag kunnen gaan en zo hun zelfredzaamheid vergroten. Socius wil daarvoor kennis en deskundigheid ter beschikking stellen via de website en op aparte fora. Two2Tango is de eerste aanzet. Dit omvat diverse modules die stellen ondersteunen en ook tools voor professionals. ‘Binnen Two2Tango wordt professionals onlinehulp gecombineerd met telefonische en face-to-face contacten,’ zo legt directeur Bart van der Neut uit. ‘Met dit geïntegreerde platform willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van de maatschappelijke gevolgen van complexe scheidingen.’

 

 
Annita Ruijs – Two2Tango
 
Begin 2017 ging Socius met zeven Noord-Hollandse welzijnsorganisaties participeren in de corporatie die tot doel heeft Two2Tango verder uit te bouwen. Two2Tango is een online platform voor stellen die relatieproblemen hebben of overwegen om te gaan scheiden. Het is al operationeel, maar moet verder ontwikkeld worden tot een volwaardig platform voor relatievragen en echtscheiding. ‘Daarvoor hebben we in 2017 subsidie gekregen. We zijn namelijk een van de vijf koplopers van de Divorce Challenge van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van deze Challenge is het aantal ‘conflictscheidingen’ terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Aan de subsidie is de voorwaarde verbonden dat we samenwerken en dat doen we inmiddels, zowel met de andere winnaars als met de participanten in Noord-Holland.’ Aan het woord is Annita Ruijs, maatschappelijk werker bij Socius en nauw betrokken bij Two2Tango. ‘De deelnemende organisaties willen allemaal het product verder ontwikkelen en in de eigen organisatie implementeren. De samenwerking verloopt dus vloeiend: geen concurrentie en geen stress. Door die samenwerking ontstaat bijvoorbeeld op natuurlijke wijze een sociale kaart inzake relatie- en scheidingsproblematiek voor heel Noord-Holland. Echt super,’ aldus een enthousiaste Annita. ‘Two2Tango is een goede aanvulling op bestaand aanbod en onderscheidt zich door de digitale component: een landingspagina en via die pagina krijgen de bezoekers heel veel informatie en kunnen ze in contact komen met hulpverleners om blended te werken. Dat sluit helemaal aan bij hoe inwoners tegenwoordig geholpen willen worden: ze willen meer in eigen hand houden en dat kan via dit platform. Two2Tango is er voor relatieproblemen én scheiden. Ook dat is bijzonder. Stellen kunnen nog veel doen voordat ze scheiden.’ (www.two2tango.info)
 
 
 
 
 
De cijfers
 
 
 
 
 
 
 
 

Socius Maatschappelijk Dienstverleners

2017

2016

Baten

4.034.663

3.873.367

Lasten

4.016.451

3.959.950

Personeelskosten

3.302.459

3.263.948

Overige kosten

713.992

696.002

Reserves

1.008.243

949.566

 

Socius Maatschappelijk
Dienstverleners
2017 2016 MET Socius
2017*
MET Socius
2016*
Aantal werkzame personen 83 76 19 17
Aantal arbeidsplaatsen FTE 57,87 52,77 13,33 11,72
Gemiddelde leeftijd in jaren 46,07 44,21 38,32 41,35
Aandeel 50+ 45,78% 42,11% 26,32% 35,29%
Aandeel vrouw 84,34% 85,53% 84,21% 94,10%
Ziekteverzuim (excl. Zwangerschapsverlof) 7,20% 6,35% 4,80% 6,93%
Vrijwilligers 98 74 53 55

* Personele gegevens van Socius in MET Heerhugowaard

 

Lees verder

‘*’
‘Meer aandacht voor zelfredzaamheid klant’
‘Mooi voorbeeld van blended hulpverlening’
Comments are closed.