Bij een crisis

Bij een crisis

Als u dringend hulp nodig heeft of in een crisissituatie verkeert, bel dan tijdens kantooruren met Socius :

In Beverwijk
Info & Aanmeldpunt Sociaal team 0251  50 80 50

In Velsen
Contactpunt Sociaal wijkteam Velsen: 088 887 69 70

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u in dringende gevallen contact opnemen met uw huisarts of met de politie in uw woonplaats.

Als sprake is van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling, neem dan contact op met Veilig Thuis, telefoon 0800 – 2000, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, voor advies, informatie en meldingen. 

Comments are closed.