Jeugd

Jaarbericht 2016
Jeugd
Jaarbericht 2016
Lisa Philips en Yvonne van Balen

Kinderen helpen hun talenten optimaal te ontwikkelen

 

Het Schoolmaatschappelijk werk voor de ondersteuning van kinderen en jongeren ging in 2016 verder onder de naam Jeugdmaatschappelijk werk, met kortere lijnen en betere samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de GGD. Doel was vooral kinderen sneller de juiste hulp geven. Door die samenwerking zijn er nu op iedere Velsense basisschool medewerkers aanwezig van alle drie de organisaties. ‘Bovendien’, aldus Lisa Philips, Gebiedsmanager Heemskerk ‘maken we met deze nieuwe structuur beter gebruik van elkaars kennis en benutten elkaars netwerk. De organisaties hebben immers elk zo hun netwerkpartners en een eigen aanbod. Zo heeft Socius bijvoorbeeld ook volwassenzorg in het aanbod en dat kan heel nuttig zijn.’ Ook zijn er volgens Yvonne van Balen, Manager CJG, andere aanmeldroutes. Waar voorheen de aanmeldingen altijd via de scholen liepen, kan een aanmelding voor JMW nu ook via CJG, GGD of de ouders lopen. ‘Maar de scholen zijn en blijven de belangrijkste ‘vindplaats’, zo vult Lisa aan. ‘Het JMW vormt een belangrijke schakel tussen de Sociaal Teams, het onderwijs en CJG en GGD. Daardoor kunnen we sneller op- en afschalen, als meer of minder of andere zorg nodig is. Dat is echt het resultaat van onze inspanningen in 2016, dat we dat voor elkaar hebben gekregen.’ Yvonne van Balen beaamt dit. ‘Bij de start van het CJG werden alle Schoolmaatschappelijk werkers ook CJG-coach. Omdat er teveel verschillen bleken te zijn, besloot de gemeenten om CJG en Schoolmaatschappelijk werk weer uit elkaar te halen en naast elkaar te positioneren, met afspraken over op- en afschalen. Echter, de praktijk liet zien dat nauwe samenwerking onontbeerlijk is. In diverse gemeenten heeft dat inmiddels vorm gekregen. De Jeugdmaatschappelijk werkers en CJG-coaches maken heldere afspraken over wie wat doet. Daar heeft de school dus geen omkijken naar.’ Lisa roemt vooral de helicopterview: ‘Met elkaar krijgen we het hele systeem in beeld – onderwijs, het gezin, de sociale omgeving – dat is echt meerwaarde.’ In 2016 zagen de samenwerkingspartners vooral veel kinderen met gedragsproblemen, met faalangst en met minder goede sociale vaardigheden. Opvallend was het grote aantal kinderen tussen de 5 en 8 jaar dat problemen had, bijvoorbeeld door een scheiding van de ouders. De KIES-groep (Kinderen in echtscheidingssituaties) voor jonge kinderen kon dan ook op veel belangstelling rekenen.

 

Jeugd Interventieteam (JIT) 
Het JIT richt zich niet op het probleem maar op de mogelijkheden.
Iets meer aanmeldingen dan in 2015, met iets minder aanmeldingen vanuit Justitie en meer vanuit de GGZ. Het voornemen om snel contact te leggen en een eerste afspraak te maken is geslaagd. Vooral inzake wonen, dagbesteding en financiën werd vaker hulp gevraagd. Hierop is ingespeeld via de voorbereiding van Work it!, een middel om jongeren tussen 16 en 25 jaar te helpen aan werk of een andere vorm van dagbesteding.
Het resultaat van de inspanningen van JIT is positief en stabiel. De netwerkgerichte benadering in combinatie met het oplossingsgericht werken blijkt aan te slaan. De aanpak versterkt jongeren en hun netwerk waardoor ze beter tot hun recht komen. Jongeren en hun gezinnen worden sterker en zijn beter in staat oplossingen te vinden voor de verschillende problemen waar ze mee kampen.

Lees verder

‘Kortere lijnen zodat kinderen snel de juiste hulp krijgen.’
‘Veel gedragsproblemen en faalangst, veel kinderen die last hebben van de scheiding van hun ouders.’
Comments are closed.