Uitgeest nader bezien

Jaarbericht 2016
Uitgeest nader bezien
Jaarbericht 2016

‘Door te investeren in preventie kunnen we meer burgers van dienst zijn. Een goede connectie tussen het Sociaal Team en Socius is daarom wenselijk. Het zou fijn zijn als de Sociaal Raadslieden een plek kunnen krijgen binnen het Sociaal Team. Niet om zelf hulp te verlenen, maar om de teamleden deskundig te houden en hen te adviseren.’

Bob Walter, Gebiedsmanager Uitgeest

 

In ’t kort:

Het aantal burgers dat met problematische schulden bij Sociaal.nl terecht kwam daalde fors ten opzichte van 2015. Het aantal cases preventie huisuitzetting daarentegen is meer dan verdubbeld. Dankzij korte lijnen met het Sociaal Team en professionals bij de gemeente Castricum lukte het steeds beter om problemen met schulden in een vroeg stadium aan te pakken. Die goede samenwerking was ook zichtbaar bij huisuitzetting: in de meeste gevallen kon escalatie voorkomen worden.
Deelname aan het Sociaal Team leidde tot afname van het aantal burgers dat zich tot Socius wendde.

 

Ook bij de aanmeldingen bij Maatschappelijk werk speelde schuld of inkomensproblematiek vaak een rol. Steeds vaker zag het Maatschappelijk werk burgers die eerder een traject schuldhulpverlening hadden en uitvielen. De ondersteuning bestond dan uit het stabiliseren van de situatie.

23 burgers die zich aanmeldden voor hulp kregen ondersteuning via een cursus. Collectief heeft de voorkeur boven individueel, omdat dit meer een appèl doet op de eigen kracht en zelfredzaamheid. Steeds vaker hielden deelnemers na een cursus contact en bleven elkaar tot steun, wat een belangrijke preventieve werking heeft. Hoewel geen specifiek doel is de ervaring dat tussen deelnemers vriendschappen ontstaan en daarmee netwerken worden vergroot. Belangstellenden en ketenpartners konden kennismaken met de kracht van cursussen, tijdens een door Socius en MEE & de Wering georganiseerde bijeenkomst.

53 burgers bezochten het Integraal Loket en kregen informatie en advies van een Sociaal Raadsvrouw en Maatschappelijk werker. Een efficiënte aanpak want hierdoor waren minder langdurende trajecten nodig. Veel cliënten hadden naast psychosociale ook materiële problemen. 11 burgers werden doorverwezen naar Maatschappelijk Werk of Schuldhulpverlening.

Het aantal cliënten van de Sociaal Raadslieden  daalde (76 burgers in 2016, waarvan bijna de helft niet geboren in Nederland), maar het aantal contacten bleef gelijk. De situaties werden dus complexer. Opvallend was de stijging van het aantal aanvragen voor de Voedselbank. Omdat veel statushouders en nieuwkomers door de ingewikkelde wet- en regelgeving in problemen komen, willen de Sociaal Raadslieden hun expertise aanbieden aan instanties die deze mensen begeleiden, zodat problemen voorkomen kunnen worden. De specialistische expertise van de Sociaal Raadslieden zou ook gekoppeld moeten worden aan de meer generalistische kennis van de Sociaal Teams. Een directe koppeling is helaas niet mogelijk vanwege de beperkte inzet van Socius. Investeren hierop is wenselijk.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

‘Goede aanpak van schulden door korte lijnen met Sociaal Team en Castricum’
‘Efficiënte aanpak in Integraal Loket’
Comments are closed.