De wijk in…

Jaarbericht 2019
De wijk in…

Voor de medewerkers van Socius is het dagelijks werk; zij gaan de wijk in. Om hulpvragen tijdig te signaleren, om preventief te kunnen werken, om te ontmoeten en te verbinden.

Jaarbericht 2019

‘Daar werken we al heel lang aan, in alle gemeenten waar Socius actief is. Vooral in Heemskerk krijgt dit nu een duwtje in de goede richting door de fusie tussen Socius en Welschap. ‘Voor Socius is dit een ingrijpende beweging, omdat we niet wijkgericht georganiseerd zijn. We werken ernaar toe om meer aan te sluiten bij de wijken en bij de Wijkteams, conform het overheidsbeleid.’ Aan het woord is Bart van de Neut, directeur-bestuurder WelschapSocius Groep. ‘Dat levert wel een aantal organisatorische vraagstukken op, want hoe ga je om met wijk- en gemeenten overstijgende diensten? Bijvoorbeeld met Home-Start, het groepswerk en de hulp aan jeugd boven de 12 jaar? Dat is een vraagstuk voor de komende tijd.’

 

‘Laagdrempelig, dat is ons streven’  
Bart Koedijk –  maatschappelijk werker  – Wijkteam Heemskerk

‘Meerwaarde vind ik dat je écht bij de mensen in hun leven komt. Je stapt hun leven binnen, zodra je de drempel over komt. Mensen voelen zich vrijer in hun eigen omgeving en daarmee heb je sneller een ingang om zaken te bespreken. Dat is groot pluspunt van onze werkwijze,’ aldus Bart. Als meerwaarde van diverse organisaties in één team – ViVa! Zorgroep, MEE & de Wering, Welschap en Socius – ziet Bart dat iedereen een eigen invalshoek heeft bij bespreking van een casus. ‘Daardoor verloopt vraagverheldering en het organiseren van passende ondersteuning prima. In feite kan ieder teamlid als generalist een intake doen en dat is heel praktisch.’
 
In 2019 zijn op vijf plekken spreekuren gestart, waaronder in de Trompet, het gemeentehuis en de Citadel. ‘Dat is,’ zo legt Bart uit, ‘om de toegang naar het Wijkteam zo laagdrempelig mogelijk te maken. Zonder afspraak, direct contact met het Wijkteam. Inmiddels draait dat goed.’

Burgers zijn heel tevreden over het Wijkteam. Het team komt snel in actie bij hulpvragen en startte in 2019 met ‘vinger aan de pols’, waarbij cliënten een aantal weken na een interventie worden gebeld om te vragen hoe het gaat. Dat wordt zeer gewaardeerd. ‘Dit was een idee van de burgers zelf. Het lijkt een soort after sales, maar in feite is het heel preventief en heel laagdrempelig.’
 
‘Wat ik zou willen veranderen? We hebben sinds kort een tijdelijke uitvalsbasis in een oude school. Ik zou graag een vaste locatie hebben. Dat is beter voor de onderlinge contacten binnen het Wijkteam en een vast punt is ook goed voor cliënten die niet thuis over hun vragen of problemen willen of kunnen praten, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld of kindermishandeling. En verder denk ik dat het Wijkteam verder uitgebreid zou kunnen worden met andere disciplines. Zodat we nog meer preventief, nog meer outreachtend kunnen werken.’
 
 

 ‘Meerwaarde? De korte lijntjes met collega’s’  
Charlotte Bierman – maatschappelijk werker  – Wijkteam Uitgeest

 

Charlotte Bierman is maatschappelijk werker bij Socius en maakt deel uit van het Wijkteam in Uitgeest. Dit team bestaat uit medewerkers van de gemeente Uitgeest (WMO, Jeugd en Participatiewet) van de thuiszorg, MaatjeZ, MEE & de Wering en Socius.
 
Charlotte vindt haar werk in Uitgeest boeiend, ook door de aard van de Uitgeesters: ‘Je komt in Uitgeest niet altijd even makkelijk achter de voordeur. Men vraagt hier niet snel hulp en dat heeft ook absoluut z’n charme. Burgers die bij ons komen, hebben overigens meestal praktische vragen. In 2019 kregen we veel vragen over financiën, administratie of schulden. Het team verwijst dan door naar het Inloopspreekuur Geldzaken of ze benaderen mij hiervoor. Veel vragen waren er ook over huisvesting, een algemeen maatschappelijk probleem. Vanuit het Wijkteam kunnen we mensen informeren over het vinden van huisvesting of hen daarbij ondersteunen.’
 
Het Inloopspreekuur Geldzaken – elke vrijdag tussen 9.00 en 10.30 uur in het gemeentehuis – is heel laagdrempelig en dat werkt. Daar lopen mensen binnen met praktische vragen op financieel gebied of schulden. Elke week zit daar een maatschappelijk werker van Socius, met de ene week een medewerker van Sociaal.nl en de andere week een sociaal raadslid van Socius. ‘Maar mensen kunnen ook buiten dat spreekuur naar het gemeentehuis voor allerhande vragen. Dan worden ze direct geholpen door iemand die de vraag kan beantwoorden.’
 

 

We doen veel aan de bekendheid van het Wijkteam. We delen flyers uit, staan op informatiemarkten, et cetera.
 
‘Als ik iemand spreek, kijk ik áltijd of er nog meer speelt. Is iemand eenzaam? En bij een burenruzie, wat speelt er op de achtergrond? Dan kan ik verwijzen naar een collega of een andere instelling. Ik heb zoveel contacten met andere organisaties dat er niet vaak een vraag komt waarop ik het antwoord niet weet of niet weet wie die vraag zou kunnen beantwoorden. We zijn als Wijkteam goed bezig, inmiddels vijf jaar nu. Het kan natuurlijk altijd beter, maar we zijn zeker niet ontevreden.’
 

‘Meer richting preventie’
Nathalie van Ketel – maatschappelijk werker – Wijkteam Velsen

‘Meerwaarde van werken bij Socius én in het Wijkteam is dat je daarmee ook feeling houdt met je eigen werk en op de hoogte blijft van ontwikkelingen daarbinnen. Als ik in het Wijkteam iemand zie die hulp kan gebruiken van een maatschappelijk werker, dan neem ik dat op me vanuit Socius,’ zo legt Nathalie uit. ‘Aanmeldingen komen telefonisch bij ons binnen, via andere organisaties, via het informatiepunt in het wijkcentrum en ook via het project vroegsignalering. Afspreken doen wij bij voorkeur bij iemand thuis. Dat heeft meerwaarde omdat je dan kunt zien hoe iemand leeft,’ aldus Nathalie van Ketel, lid van een Wijkteam in Velsen.
 
Het Wijkteam overlegt wekelijks, houdt casusbespreking en zet periodiek activiteiten op, samen met anderen. Als voorbeeld noemt Nathalie de binnentuin van de Schulpen die omgevormd is tot ontmoetingsplek voor bewoners. Daartoe heeft het team de contacten gelegd tussen allerlei organisaties.
 
‘De wijk in…  Dat betekent voor mij zoveel mogelijk op de hoogte zijn van wat er in de wijk gebeurt, maar ook letterlijk in de wijk aanwezig zijn en open staan voor contact. Als we signalen krijgen over ruzies of onrust in een wijk, dan proberen wij door een laagdrempelige activiteit contact met mensen te krijgen. Als je fysiek met mensen praat kom je dingen te weten én je krijgt veel informatie van partijen die ook in die wijk actief zijn. Dat is waardevol.’
 
Het Wijkteam van Nathalie ontwikkelt zich constant. ‘En zo hoort het natuurlijk ook. We moeten nog verder ontwikkelen, meer richting preventie. We hebben hierover gesproken in de brainstormsessie met de gemeente en de vijf teams, heel positief. De allergrootste winst van de Wijkteams is dat je met zoveel partijen om tafel zit. We hebben een mooie basis van eerstelijns organisaties, met een eigen takenpakket voor de lichte, veelzijdige hulpvragen. In korte tijd zoveel mogelijk zaken helder krijgen. Met een team snel inspringen en goed doorverwijzen naar een plek waarvan we met z’n allen kunnen zeggen, dat is de goede plek. Dat is zo mooi! Het mooiste is dat je in elkaars keuken kunt kijken en zoveel van elkaar opsteekt. Daar profiteren de moederorganisaties van, maar vooral de cliënt. Laatst zag ik bij Socius een vrouw met een licht verstandelijke beperking die een aantal praktische zaken wilde bespreken. Ik heb haar ontmoet, maar heb er niet het meeste verstand van. Toen heb ik iemand gebeld uit mijn team, van MEE & de Wering, en in een telefonisch driegesprek werd heel veel verhelderd. De vrouw voelde zich gehoord én het was positief voor MEE & de Wering en voor Socius. Ik kende die collega goed, anders had ik dit nooit kunnen doen. De lijnen zijn echt kort.’
 
 

‘Wij zijn de ogen en oren van de wijk’  
Tamara Draaistra  – sociaal werker – Wijkteam Heerhugowaard

 
De wijk in… als thema? Wij gaan al jaren de wijk in. Wij hebben geen kantoren. Ik stap ’s ochtends op de fiets om zichtbaar te zijn en we spreken bij mensen thuis af, in het gemeente- of buurthuis of we gaan simpelweg een rondje lopen buiten. Herkenbaar zijn in de wijk, dat werkt. Wij zijn de ogen en oren van de wijk, geven signalen door aan het Sociaal Plein (de toegang tot gemeentelijke voorzieningen), wijkagenten, GGZ en Veilig Thuis. Eenmaal per week komt ons team bij elkaar voor bespreking van casussen. Omdat we generalistisch werken is het belangrijk dat we van elkaar leren,’ aldus Tamara Draaistra, lid van een Wijkteam in Heerhugowaard.
 
‘Wij zien alle vraagstukken; financieel, administratief, veiligheid en wonen. Met de woonvragen kunnen we niet veel, maar we kunnen wel aangeven wat men zelf kan doen. Daarvoor hebben we samen met de raadsvrouwen en de cliëntondersteuners een handboek ontwikkeld. Dat hebben we ook gedaan voor echtscheidingsproblematiek, in de vorm van een stappenplan. Nuttig en efficiënt.’
 
In 2019 zijn in Heerhugowaard de teams anders ingericht en ingedeeld om zo de vraag vanuit de wijken nog beter te kunnen beantwoorden. Die veranderingen maakten 2019 volgens Tamara tot een hectisch jaar. ‘Maar we hebben daarnaast veel mooie dingen gedaan, dat ook.’
 

 

Actueel is 2019 was de samenwerking met de Jeugd- & Gezinscoaches. Er is een aantal werkafspraken gemaakt tussen het team en de Jeugd- & Gezinscoaches, die nu ook in dienst zijn van Socius. ‘Als er jeugdhulp nodig is of zorgen zijn omtrent de veiligheid van kinderen en jongeren, dan betrekken wij hen. Dan kunnen wij naast de ouder(s) blijven staan en hen ondersteunen, en richt de Jeugd- & Gezinscoach zich op wat er nodig is voor de kinderen/jongeren en/of het gezin.Onze processen zijn nu efficiënter en fijner voor de cliënt. De aanmeldingen bekijken we met elkaar – Wmo, GGD, uitkeringsinstantie, Jeugd- & Gezinscoaches, wijkverpleging –  in steeds wisselende samenstelling tijdens de dagstart. Dan kunnen we meteen daarna gezamenlijk aan de slag. Dat loopt al goed, maar we willen elkaar nog beter leren kennen en kunnen vinden. Daar moeten we aan blijven werken.’
 
 
 

‘De rol van vrijwilligers in de wijk is groot’  
Zita Onderwijzer – sociaal raadsvrouw – Wijkteam Castricum

 
Castricum heeft drie Wijkteams die qua samenstelling verschillen. De basis ligt bij de gemeente (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet) met daarbij verschillende ketenpartners. De teams zijn gestart in 2015 en sinds 2016 zijn ook de sociaal raadslieden bij de teams betrokken.
 
‘De Wijkteams in Castricum hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt, en dat is goed. Deze ontwikkeling zorgt er wel voor dat er meer tijd van de sociaal raadslieden wordt gevraagd, waardoor de huidige uren te krap zijn. Veel vragen worden integraal opgepakt en dat betekent dat ik al snel meekijk bij een casus, vanuit een consultfunctie. En daarnaast pakken we redelijk wat casussen op, vaak met ketenpartners. Zoals laatst een vraag van een inwoner die het ouderschapsplan niet rond kreeg. Dan trek ik op met de consulent Jeugd. Dat werkt heel efficiënt,’ zo legt Zita uit.
 
In 2019 is een inloopspreekuur bij de huisartsen in Akersloot voorbereid. Dit spreekuur wordt bezet door twee leden van het Wijkteam, één Wmo-consulent en vertegenwoordiger van een andere disciplines. ‘Een positieve ontwikkeling, want daarmee zitten we nóg dichter bij de cliënt.’
 
Een belangrijke rol is weggelegd voor Stichting Welzijn Castricum, met veel kleine initiatieven in de wijk. De Wijkteams verwijzen met grote regelmaat door naar die initiatieven. ‘Dat loopt in Castricum sowieso heel soepel. Iedereen heeft wel weer ergens contacten met cliënten in de wijk. Zo kreeg ik net van het Sport Service Kennemerland, ook gelinkt aan het Wijkteam, negen sporttasjes met buitenspeelgoed voor gezinnen met weinig geld. Daar weten wij wel raad mee. Onze voelsprieten in de wijk zijn met name ook de vrijwilligers van Stichting Welzijn Castricum, waar wij nauw mee samenwerken. En die train ik dan weer een paar keer per jaar. We hebben zeer gemotiveerde vrijwilligers hier in Castricum en de trainingen vormen altijd een leuke interactie. In 2019 heeft een vrijwilliger mij ondersteund bij een presentatie in de bibliotheek om mensen te leren zelf hun belastingaangifte te doen. Wij hebben goed gekwalificeerde vrijwilligers en dat is heel waardevol.’
 
De wijk in….
‘Bij ‘de wijk in…’ denk ik meteen aan samenwerkingspartners, aan het opzetten van een spreekuur, aan de wijkplannen die van elk Wijkteam worden gemaakt om per wijk te kijken wat er speelt en waar behoefte aan is. Daar zijn we nu mee bezig. En ik denk aan proactief en preventief werken. Als er legitieme ingangen zijn dan haken we snel aan en gaan we naar de mensen toe. Zo houden we de drempel zo laag mogelijk.’
 
 

‘Omzien naar elkaar’
Hilda ter Steege – maatschappelijk werker – Wijkteam Beverwijk

 
‘De wijk in… Dat doen wij al. Met inloopspreekuren in de wijk, door rond te lopen in rode jasjes met logo en folders uit te delen. Bewoners aanspreken over wat er goed gaat en wat er beter kan. Maar ook door via een woningbouwvereniging (één van onze netwerkpartners) kennis te maken met een flatcommissie. Onlangs mondde dat uit in een bijeenkomst met bewoners, in de gezellige binnentuin van een flat. En daaruit is dan weer een gezelligheidscommissie voortgekomen. Mooi toch? En voor ons is dat aanleiding om ook de andere flats te bezoeken, want we weten dat veel flatbewoners eenzaam zijn. Ook de inloopspreekuren worden goed bezocht. Persoonlijk contact wordt op prijs gesteld en er komt dan vaak een breed scala aan vragen aan de orde. Indien nodig maken we een vervolgafspraak bij de bewoner thuis of elders. En dan vergeet ik nog bijna de koffie-inloop die nu gedraaid wordt door vrijwilligers in twee buurthuizen, opgezet door het Wijkteam. Door outreachend te werken komen we mensen tegen die we naar zo’n koffie-inloop kunnen verwijzen. Als ze het eng vinden om te gaan, ga ik de eerste keer mee.’
 
Goede contacten opbouwen in de wijk, met wie eigenlijk niet, en onderhouden… ‘Wij zoeken in de wijk ook naar sterke burgers, die zorgelijke situaties aan ons door willen en kunnen geven. Uiteraard met toestemming van de mensen zelf. Dan gaan we er zoveel mogelijk samen op af. En er zijn sportplekken en organisaties in de wijk waar mensen elkaar ontmoeten. Bij mij is dat het gebouw van het Leger des Heils. Daar laten we regelmatig ons gezicht zien. Dan komen de vragen, klachten of wijkideëen vanzelf. Of gewoon aandacht voor elkaar, dat is soms ook voldoende. Dit alles maakt het werk zo boeiend. Als wij lang iemand niet zien, dan gaan we even bellen. Omzien naar elkaar, daar draait het om,’ aldus Hilda.
 
Preventief werken en de zelfredzaamheid van burgers bevorderen, dat staat in het Wijkteam centraal en het team kan daarbij rekenen op steun van de gemeente. ‘Mede met inzet van samenwerkingspartners is in een wijk waar geen ontmoetingspunt was een buurtwinkel opgezet. Deze draait bijna helemaal op vrijwilligers, juist om preventief te kunnen werken. Er worden cursussen gegeven, de wijkagent en woningbouwvereniging houden er spreekuur… We doen het met elkaar en kunnen niet zonder de vrijwilligers. We doen dus eigenlijk ook opbouwwerk,’ zegt Hilda. ‘Iedereen heeft zo zijn talenten. En wij maar verbinden, verbinden, verbinden…’
 
‘Ik vind het heel mooi om te werken in een team met zoveel veelzijdige en gemotiveerde mensen, van meerdere organisaties. We vullen elkaar goed aan. Wat de een niet weet, weet de ander wel. Dat vind ik heel prettig. Dan zijn de contacten zo gelegd’.
 

Lees verder

 
Mensen praten makkelijker als ze in hun eigen omgeving zijn
Ik kijk áltijd of er nog meer speelt. Eenzaamheid? Financiële problemen?
Zoveel mogelijk op de hoogte zijn van wat er in een wijk gebeurt
We zien alle vraagstukken: financiën, administratief, veiligheid, wonen...
Comments are closed.