Groepswerk

Jaarbericht 2019
Groepswerk

De vraag van de burger verandert en daarmee ook het aanbod vanuit het groepswerk van Socius. Daarbinnen wordt gezocht naar het optimaal rendement voor de deelnemers aan cursussen, workshops en bijeenkomsten.

Jaarbericht 2019
Hansje Veen – coördinator groepswerk

In 2019 organiseerde Socius meer workshops en informatiebijeenkomsten en minder cursussen die bestaan uit meerdere bijeenkomsten. Hansje hierover: ‘We zien dat de vraag van burgers verandert. Er is steeds meer behoefte aan eenmalige, op het individu gerichte bijeenkomsten. Het seniorencafé bijvoorbeeld, dat wij samen met Stichting Welzijn Beverwijk hebben ontwikkeld is daarvan een voorbeeld. Het wordt goed bezocht. Daar komen thema’s als veiligheid en de rol van een notaris aan de orde. In Heemskerk bestaat iets dergelijks al langer. In Beverwijk is een rouw-inloop ontwikkeld, een open groep, waar inwoners terecht kunnen die te maken hebben met rouw. En naast de cursus ‘Grip op je knip’ hebben we nu ook workshops ‘Samen geld besparen’. We moeten wel een goede balans vinden tussen cursussen en eenmalige bijeenkomsten, want het groepswerk biedt ontegenzeggelijk voordelen. Daarin verbinden we mensen met elkaar, de deelnemers leren elkaar kennen, herkennen elkaars problemen en leren van elkaar. Soms komen er ook vriendschappen uit voort. Dat mag niet verloren gaan.’

Het groepswerk van Socius maakt in toenemende mate gebruik van Learning Stone, een veilige, online omgeving die cursussen ondersteunt met mogelijkheden om te chatten en dergelijke. Er is op Learning Stone nu ook een platform voor alle groepswerkers gerealiseerd en zelfs een landelijk platform, in samenwerking met de beroepsvereniging. ‘We onderzoeken wat nog meer mogelijk is met dit platform. Je kunt er bijvoorbeeld de vrijwilligers van de Financiële Administratie Thuis samenbrengen, zodat zij informatie kunnen delen en chatten. Je kunt zelfs denken aan individuele ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit de schuldhulpverlening. Dat soort toepassingen onderzoeken we nu.’

Het groepswerk sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in visie en beleid bij de gemeenten, die toewerken naar Welzijn nieuwe stijl. ‘Participatie van alle burgers, zelfregie en zelfredzaamheid zijn voor gemeenten centrale waardes in de ondersteuning van hun burgers. Deze centrale waardes komen terug in elke groepsaanpak die zich richt op het versterken en aanspreken van empowerment van de persoon in relatie tot de ander,’ aldus Veen. ‘Een groepsaanpak bevordert het contact en de samenhang tussen mensen en het vergroot het zelfvertrouwen en de vaardigheden om te participeren in de samenleving.’

Eind 2019 verscheen de film ‘De kracht van het groepswerk’, die potentiële deelnemers een beeld geeft van wat ze van een cursus kunnen verwachten. Zie website www.groepenvansocius.nl

 

 

‘We zien dat in sommige gemeenten groepswerk onderdeel is van de Wijkteams. Groepswerk gaat daardoor meer leven en het wordt voor medewerkers ‘gewoon’ om een cursus aan te bieden en voor burgers ‘gewoon’ om aan een cursus mee te doen’. Rob Smits

 

Lees verder

 
Groepswerk past prima bij visie en beleid van de gemeenten
Comments are closed.