Integrale dienstverlening

Jaarbericht 2016
Integrale dienstverlening
Jaarbericht 2016
Coby Bos en Chris Hebling

Vanuit verschillende disciplines naar een hulpvraag kijken

 

Socius heeft integraal werken hoog in het vaandel. Het gebeurt binnen de Sociaal Wijkteams, binnen het Integraal Loket en op een bijzondere manier ook binnen de cursussen. ‘In het Sociaal Wijkteam (SWT) werken we met medewerkers vanuit verschillende organisaties, met deskundigheden op velerlei gebieden. We bespreken een hulpvraag altijd binnen het team en dan wordt bepaald wie er op huisbezoek gaan. Dat doen we zo snel mogelijk. We maken altijd binnen 5 werkdagen een afspraak. We gaan met z’n tweeën en kunnen dus goed inzoomen op de situatie en snel bepalen wat er nodig is. Desgewenst verwijzen we direct door. Da’s écht integraal werken,’ aldus een enthousiaste Coby Bos (Ouderenadviseur). Ze werkt sinds 2015 in een SWT en voelt zich als een vis in het water. ‘Eerst was het natuurlijk een beetje aftasten en zaten we nogal eens in elkaars vaarwater. Maar dat is achter de rug. We leren heel veel van elkaar en hebben nu een topteam. Uiteraard schakelen we ook hulpverleners in van buiten het team, als dat nodig is.’
Ook het Integraal Loket is een mooi voorbeeld van integraal werken. Hier doen een Maatschappelijk Werker en een Sociaal Raadslid samen de intake. En ook hier geldt dat het prettig is voor de klant als er meteen vanuit verschillende perspectieven naar zijn of haar vraag wordt gekeken. Volgens Maatschappelijk werker Chris Hebling wordt in de cursussen eigenlijk ook integraal gewerkt. Als voorbeeld noemt hij de Krachtcentrale. ‘Daar komen mensen met verschillende problemen bij elkaar. Mensen die rouwen, die assertiever willen zijn, die relatieproblemen hebben, dat is heel goed te combineren. Het vergt flexibiliteit van de groepsleider en een andere aanpak, maar het is een illusie dat mensen met verschillende problemen niet met elkaar in een groep zouden kunnen. Het werkt juist heel goed. Het zijn kleine, intieme groepen, van maximaal 8 deelnemers.  Het is écht maatwerk, want we sluiten direct aan op de situatie van de deelnemers. De input van de begeleiders en van de deelnemers maakt dat er ook in die cursus integraal gewerkt wordt.  Er kan van alles gebeuren, dus het programma, als dat er al is, wordt continu aangepast aan de groei van de deelnemers. Het geldt eigenlijk voor al de cursussen, maar vooral voor de Krachtcentrale, dat mensen elkaar helpen in een groep. Je bent als cursist niet alleen hulpvrager, elkaar steunen, stimuleren en adviseren, leren weer vertrouwen en hoop te krijgen, samen oefenen op een veilige plek, dat  is juist de kracht van dit collectieve aanbod. Schaamte houdt mensen soms tegen als het gaat om deelname aan een groep, maar het is zoals mijn collega Hansje zegt: “Eerst willen ze er niet in en wanneer ze erin zitten willen ze er niet meer uit.”

 

Belangrijke plek voor cursussen

De plaats van cursussen in het aanbod van Socius wordt steeds belangrijker. De inhoud van de cursussen wordt meer en meer afgestemd op signalen vanuit andere organisaties en de Sociaal Wijkteams. Verder worden de cursussen regelmatiger aangeboden, zodat belangstellenden nooit lang op een wachtlijst staan. Nieuw in het aanbod is de cursus ‘Met alle geweld een relatie’, voor mensen die huiselijk geweld ervaren in hun relatie of dat ervaren hebben. Zie ook www.groepenvansocius.nl

Collectief aanbod Sociaal Raadslieden

Steeds meer klanten van de Sociaal Raadslieden maken gebruik van een collectief aanbod. Een voorbeeld daarvan is ‘Belasting Blauw’, waarin groepsgewijs belastingformulieren worden ingevuld. Uiteraard vindt eerst een screening plaats om te kijken of de situatie van de cliënt zich hiervoor wel leent. In zo’n groep maken de deelnemers zich vaardigheden eigen en worden zelfstandiger. Ze leren van de Sociaal Raadslieden én van elkaar. Socius trekt hierin op met MEE & de Wering.

Lees verder

‘Deelname aan een cursussen is uitermate effectief: de persoon­lijke groei is in een cursus het drie- of vier­vou­dige van face to face contac­ten.’
‘Altijd met z’n tweeën op huisbezoek om snel te bepalen wat nodig is.’
Comments are closed.