Cijfers 2016

Jaarbericht 2016
Cijfers 2016
Jaarbericht 2016

Hieronder is informatie opgenomen over de hulpverlening en over de financiële situatie in 2016.

 

Socius
Maatschappelijk
Dienstverleners

 

2015

 

2016

MET Socius Heerhugowaard
2015*
MET Socius Heerhugowaard
2016*
Aantal werkzame personen 76 76 9 17
Aantal arbeidsplaatsen FTE 56,9 52,7 6,7 11,7
Gemiddelde leeftijd in jaren 43,7 44,2 41,6 41,3
Aandeel 50+ 39,5% 42,1% 22,2% 35,3%
Aandeel vrouw 86,9% 85,5% 100% 94,1%
Ziekteverzuim
(excl. Zwangerschapsverlof)
6,05% 6,09% 7,08% 6,9%
Vrijwilligers 50 74 44 55

* Personele gegevens van Socius in MET Heerhugowaard

Socius Maatschappelijk Dienstverleners

2016 2015
Baten 3.873.367 4.280.994
Lasten 3.959.950 4.169.905
Personeelskosten 3.263.948 3.376.383
Overige kosten 696.002 793.522
Reserves 949.566 1.014.682

 


2015
2016
MET/Socius Heerhugowaard
2015Bewaren
Bewaren

BewarenBewaren

‘Omdat medewerkers van Socius deelnemen aan de Sociaal Teams, was de verwachting dat de instroom bij Socius zou dalen. Dat bleek niet overal het geval.’
Comments are closed.