Maatwerk onderwijs- en jeugdhulp basisscholen Beverwijk en Heemskerk

Bel ons op 088 – 88 76 900
Tel. bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Maatwerk onderwijs- en jeugdhulp basisscholen Beverwijk en Heemskerk

Voor de zomer is de pilot ‘Versterken preventieve jeugdhulp Beverwijk en Heemskerk’ afgerond. Nu is de tweede fase actueel: komen tot maatwerk en optimale ondersteuning op de scholen.

Het project betreft de samenwerking tussen de jeugdhulppartners en gemeenten, waarin de consulent Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, CJG, GGD en Socius gesprekken voerden op alle basisscholen met als doel de organische, multidisciplinaire samenwerking tussen jeugdhulp, onderwijs en preventie met de scholen versterken. Terugkerende thema’s waren het aanbod van de verschillende partners, de regievoering bij toeleiding tot zorg, en organiseren van laagdrempelige hulp aan ouders.

Inmiddels is op alle basisscholen een jeugdteam actief, waarbinnen de jeugdmaatschappelijk werkers van Socius, de coaches van het CJG en de verpleegkundigen van de GGD intensief samenwerken. Opnieuw zijn en worden gezamenlijke gesprekken gevoerd, die moeten leiden tot maatwerk per school en optimale ondersteuning vanuit de partners.

Search
Generic filters
Search in content