Jeugdmaatschappelijk werk

Jeugdmaatschappelijk werk

Meestal is aan het gedrag, de concentratie of de prestaties op school te merken dat er iets met een kind aan de hand is. Dit wordt veroorzaakt door psychische problemen, bijvoorbeeld omdat ouders sinds kort gescheiden zijn, omdat het kind gepest wordt of onvoldoende zelfvertrouwen heeft, et cetera.

In zo’n geval kunnen de intern begeleider of mentor van de school het kind aanmelden bij de jeugdmaatschappelijk werker van Socius.

Deze biedt leerlingen, ouders en docenten ondersteuning bij problemen die invloed hebben op het functioneren van het kind op school en thuis.

  • Hulp aan ouders en leerlingen bij problemen rond opvoeding, opgroeien en school
  • Ondersteunen en begeleiden van docenten, leerkrachten, intern begeleiders en mentoren bij het signaleren van en omgaan met leerlingen die extra zorg nodig hebben
  • Zonodig verwijzen naar en coördineren van gespecialiseerde hulpverlening
  • Deelname aan het zorgoverleg op school.

TripleP
In de opvoedingsondersteuning gebruikt Socius de methode TripleP. Dit staat voor Positief Pedagogisch Programma en is bedoeld voor alle ouders met kinderen van alle leeftijden. Het is een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis.

Comments are closed.