“Jouw privacy is belangrijk voor ons"

Privacybeleid

banner onder wit

Privacy

Dagelijks ontmoeten de medewerkers van Socius een groot aantal inwoners, deelnemers en vrijwilligers met heel diverse vragen en problemen. 

In die contacten is privacy en geheimhouding belangrijk. Ook is het belangrijk dat je kunt aangeven als je niet tevreden bent. Daarom heeft Socius een privacybeleid en een klachtenreglement. Wanneer je contact hebt met één of meer medewerkers van Socius komen daarbij jouw persoonsgegevens en ook andere persoonlijke ervaringen naar voren. Wat doen zij daarmee?

Jouw privacy is beschermd

Wij noteren je persoonlijke gegevens en ervaringen in een dossier. Wij noteren niet meer gegevens dan nodig om je goed te kunnen ondersteunen. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van jouw persoonlijke gegevens. Wij mogen ook niet met anderen zomaar over je praten. Alle privacygevoelige informatie slaan we op via beveiligde computers en bewaren we niet op papier. Als je dat wilt, kan de informatie ook anoniem worden verwerkt.

Toestemming

Voor je vraag, probleem of zorg kan het nodig zijn om met andere zorgverleners, bijvoorbeeld een huisarts, contact op te nemen en informatie te vragen en te verschaffen. Dat mag alleen met jouw toestemming. Wij vragen je daarvoor het 'Toestemmingsformulier delen persoonsgegevens' te ondertekenen.

Vooraf overleg

Voordat we informatie met derden uitwisselen, bespreken wij met jou welke informatie dat is. Dan weet je over welke informatie het gaat. Van schriftelijke informatie krijg je een kopie.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Je hebt recht op inzage in jouw dossier. Je kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of om verwijdering van gegevens die volgens jou niet in het dossier vermeld hoeven te worden.

Bewaren van uw gegevens

Na afsluiting van je dossier, bewaren wij jouw gegevens maximaal 5 jaar. Dit is de wettelijke termijn.

Privacybeleid

Socius is onderdeel van de WelschapSocius Groep. Het privacybeleid van WelschapSocius is daarom van toepassing op Socius.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je een vraag, opmerking of klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.