“Haal het beste uit jezelf!"

ANBI-status

banner onder wit

ANBI-status

Socius heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is belangrijk voor mensen met een WW-uitkering die bij ons als vrijwilliger bij ons aan de slag willen. Het UWV verbiedt namelijk mensen met een WW-uitkering vrijwilliger te worden bij organisaties zonder ANBI-status. 

Dit houdt onder andere in:

  • wij zetten ons in voor minstens 90% voor het algemeen belang

  • wij hebben geen winstoogmerk met onze activiteiten en diensten

  • wij voldoen aan integriteitseisen

  • natuurlijke of rechtspersonen beschikken niet over het vermogen van de organisatie

  • wij houden niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de organisatie

  • de beloning voor de Raad van Toezicht is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden

  • wij hebben een actueel strategisch beleidsplan

  • er is een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen

  • geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel

  • wij voldoen aan de administratieve verplichtingen en publiceren bepaalde gegevens op deze website

RSIN fiscaal nummer: 8096.43.443

WNT 2022 Stichting WelschapSocius
ANBI publicatieformulier
Jaarrekening 2022
Strategisch Beleid 2019-2025