"In groepen leer je ook vooral van elkaar"

Agenda

banner onder wit

Sociale vaardigheidstraining

Vrienden maken, voor jezelf opkomen… dat is niet voor ieder kind even gemakkelijk

Zeer verlegen kinderen weten vaak niet zo goed raad met zichzelf en zijn onhandig in het contact met anderen. Zeer drukke of luidruchtige kinderen kunnen anderen juist voortdurend hinderen en daardoor telkens in ruzies en vechtpartijen verzeild raken. Op een speelse manier geven wij kinderen handvatten om vaardigheden aan te leren, zoals luisteren, jezelf presenteren, stem, oogcontact, stevig staan, helpende gedachten om je zekerder te voelen, een vraag stellen, nee zeggen, ergens iets van zeggen, vragen of je mee mag doen, beter omgaan met pesten, omgaan met boosheid en samenwerken. De inhoud passen wij aan de leerdoelen van de deelnemers aan. De kinderen werken met een eigen werkboek. Aan het eind van de training wordt een eindgesprek met ouder(s) en kind gehouden.

  • Stevig staan
  • Lichaamstaal
  • Vragen stellen
  • Gevoelens herkennen
  • GGGGG (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg)
  • Helpende gedachten
  • Zeggen wat je wilt en negeren

Praktisch

  • voor kinderen uit de bovenbouw (vanaf groep 5)
  • 8 bijeenkomsten
  • voorafgaand aan de training vindt een gesprek plaats met ouder(s) en kind om informatie uit te wisselen en persoonlijke leerdoelen op te stellen

Let op: de training is alleen bestemd voor kinderen die woonachtig zijn in gemeente Heemskerk en/of op een basisschool in Heemskerk zitten.

Wanneer
De training start op 7 oktober

Waar
Buurtcentrum de Schuilhoek
Van Bronckhorststraat 1
1962 TV Heemskerk

Motivatie en betrokkenheid
Het kind moet gemotiveerd zijn om aan de sociale vaardigheidstraining mee te doen. Van ouders wordt verwacht dat zij achter de doelstelling van de training staan en erbij betrokken zijn. Wij vinden het belangrijk om ouders en school bij het proces te betrekken want wanneer wij op één lijn staan, heeft een training meer effect. Wij meten ook het effect van de training. De effectmeting wordt gedaan bij de start en de afsluiting van de training, zowel bij de kinderen als bij de ouders en de leerkrachten.

Meer info & aanmelden
Aanmelden kan bij Tamara via tamara.helder@metheemskerk.nl of Marjolijn via marjolijn.miedema@metheemskerk.nl

Kosten
De gemeente Heemskerk betaalt de kosten en daarom is het gratis voor kinderen uit Heemskerk of voor kinderen die op een basisschool in Heemskerk zitten. Wanneer je je inschrijft, verwachten we dat je aanwezig bent.