Socius en Welschap bundelen kwaliteiten

Socius en Welschap bundelen kwaliteiten

De Raden van Toezicht van Socius en Welschap hebben in een gezamenlijk overleg ingestemd met de voorgelegde intentieverklaring van hun bestuurders om de mogelijkheden te verkennen voor het bundelen van de dienstverlening van beide organisaties onder één holding structuur.

Durven vernieuwen
We willen als nieuwe organisatie van betekenis zijn in de maatschappij, voor het sociaal domein en voor de kinderopvang. We zetten ons in om zoveel mogelijk unieke mensen mee te laten doen aan onze veranderende samenleving. Nieuwsgierigheid, durf en vernieuwen is wat ons drijft.
Door te werken vanuit een gezamenlijke structuur, kunnen wij meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten en zijn wij – ook voor de langere termijn – verzekerd van een sterk ondersteunend apparaat. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening in het sociaal domein én de kinderopvang verder te versterken en te verbeteren.

Samenwerking met bewoners en partners
Beide organisaties staan voor verdere ontwikkeling van het sociaal werk op basis van outreachende integrale dienstverlening en presentie in wijken en buurten.
Deze tijd vraagt nadrukkelijk om een sterke organisatie die in staat is – in samenwerking met inwoners, gemeenten en ketenpartners – innovatief te werken. De dienstverlening en kwaliteiten van beide organisaties vullen elkaar hierin prima aan en samenwerking vanuit één holdingstructuur versterkt de samenwerking met behoud van de bekende merknamen.

Search
Generic filters
Search in content