Project Work it! van start

Bel ons op 088 – 88 76 900
Tel. bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Project Work it! van start

Socius start met het project Work it!

Dit is een nieuwe interventie om jongeren tussen 16 jaar en 25 jaar te helpen aan werk, waarbij zij net dat zetje krijgen wat ze nodig hebben. Het is een preventieve aanpak (problemen voorkomen) die leidt tot participatie (bijdragen aan de samenleving).

Het Jeugd Interventie Team van Socius Jeugd start per 1 maart 2017 . Wij helpen jongeren in groepsverband met het opstellen van een CV, oefenen presentatie en andere persoonlijke vaardigheden. Daarnaast bieden we individuele begeleiding bij het overwinnen van belemmerende factoren. Het is een nieuwe interventie waarbij we onze specifieke kwaliteiten en kennis van de doelgroep inzetten om hen te begeleiden naar werk en dagbesteding. We zullen daarbij samenwerken met andere instanties zoals IJmond Werkt! en het RMC.

Doel van de interventie
De interventie richt zich vooral op het bijbrengen van kennis en vaardigheden voor het verkrijgen en behouden van werk en inkomen. Het levert jongeren direct iets op:

  • Inkomsten
  • Dagbesteding, structuur
  • Trots, zelfvertrouwen en zelfrespect
  • Aanzien en waardering
  • Meer betrokkenheid bij de maatschappij

De interventie draagt bij aan maatschappelijk gewenste doelen:

  • Toename van participatie
  • Vermindering van vooroordelen en discriminatie
  • Afname van beroep op uitkering
  • Afname van overlast, criminaliteit

Jongeren die werken en geld verdienen, kunnen een rolmodel zijn voor vrienden, vriendinnen, broertjes en zusjes. Ook zullen zij mogelijk (financiële) zorgen van ouders kunnen verminderen. Het positieve effect is dan nog veel groter en kan ook een preventieve werking hebben.

Inhoud
De interventie bestaat uit vijf workshops en individuele begeleiding. Jongeren die deelnemen moeten alle vijf de workshops meedoen. De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 jongeren.

Voor de workshops worden externe partijen uitgenodigd: een acteur en trainer voor het oefenen van sollicitatiegesprekken, Sociaal Raadslieden en Maatschappelijk werker voor het geven van praktische informatie over o.a. (geld)zaken. Als alle workshops met goed gevolg zijn doorlopen, ontvangen de deelnemers een certificaat.

Waar en wanneer
Er zijn vier wekelijkse workshops, elke eerste woensdag van de maand start een serie. De eerste serie start op woensdag 1 maart 2017 om 09.30 uur.
Vooraf vindt er een individueel kennismakingsgesprek plaats.
De workshops worden gegeven bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners in Beverwijk, adres: Trijntje Kemp-Haanstraat 37, 1941 HB Beverwijk.

Informatie/ aanmelden
Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Socius Maatschappelijk Dienstverleners. Telefoonnummer: 088 – 88 76 900 of mail naar jit@socius-md.nl.

Dit aanbod geldt voor jongeren tussen 16 en 25 jaar die wonen in gemeente Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest.


Search
Generic filters
Search in content