E-mail disclaimer

E-mail disclaimer

De disclaimer behorende bij het door u ontvangen bericht luidt als volgt:

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Socius Maatschappelijk Dienstverleners is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. Als u dit ten onrechte heeft ontvangen, neemt u dan alstublieft contact op met de afzender en verwijder het materiaal van elke computer.

Comments are closed.