Meer meldingen vanuit Veilig Thuis Kennemerland

Bel ons op 088 – 88 76 900
Tel. bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Meer meldingen vanuit Veilig Thuis Kennemerland

De samenwerking tussen Veilig Thuis Kennemerland, het CJG en Socius inzake de aanpak van huiselijk geweld levert passende en snelle inzet op, in het lokale veld. Wekelijks bekijken de drie organisaties de meldingen en wie een melding het beste op kan pakken. Vooral de lokale verankering is winst van deze samenwerking. Het aantal aanmeldingen steeg sterk. 

Het aantal aanmeldingen is sterk gestegen door de uitbreiding van de taakstelling van Veilig Thuis Kennemerland. Daardoor krijgen zij meer meldingen en zetten meer dan voorheen door naar de eerste lijn. Binnen Socius levert dat een capaciteitsvraagstuk op, ook omdat de vraag vanuit andere doelgroepen ook stijgt. Gebiedsmanager Bob Walter over de meldingen vanuit Veilig Thuis: ‘Er zijn goede werkafspraken gemaakt, en de zaken die bij ons komen horen hier ook, maar de aantallen overschrijden onze mogelijkheden. Inhoudelijk heeft het alleen maar meerwaarde. We zien sinds de start van het aanmeldoverleg dat er steeds meer een geoliede machine aan het ontstaan is. Veilig Thuis, het CJG en Socius krijgen door de inhoudelijke bespreking steeds beter zicht op elkaars sterke punten en we zien dat partijen over de grenzen van de eigen instelling heen kunnen kijken om te beslissen wat nodig is om in een bepaalde situatie geweld te stoppen. Over en weer heeft dit geleid tot veel vertrouwen in elkaars aanpak.’

Search
Generic filters
Search in content