Preventie

Jaarbericht 2016
Preventie
Jaarbericht 2016
Marjanne Hoebe en Enrico Formanek  

Voorkomen is altijd beter dan genezen

 

‘We werken preventief om te voorkomen dat (duurdere) zorg ingezet moet worden én om escalatie te voorkomen. Dat doen we bij financiële problemen, bij relatieproblemen… In algemene zin kan je zeggen dat Socius een belangrijke informatiefunctie heeft, up to date en op breed terrein. Groepswerk is trouwens ook heel preventief,’ aldus Maatschappelijk werker Enrico Formanek. ‘De opvoedingscursussen bijvoorbeeld, zijn heel populair.’ Marjanne Hoebe, Ouderenadviseur en lid van een Sociaal Team, bevestigt het belang van groepswerk. ‘Vanuit het Sociaal Team verwijzen wij vaak naar de cursussen. Die voorkomen (grotere) problemen en zijn dus heel preventief.’ Marjanne geeft preventie vorm door met mensen in gesprek te gaan van wie de vraag niet duidelijk is. ‘Eigenlijk let ik er in gesprekken altijd op of er in de toekomst problematische situaties zouden kunnen ontstaan, ook al gaat de vraag daar op dat moment niet over. Dan attendeer ik de cliënt toch op mogelijkheden en maak hen wegwijs. Ouderen bijvoorbeeld, wonen nog vaak fijn en zijn – vinden ze – nog niet toe aan iets anders. Soms zoek ik dan toch voorzichtig naar een opening om de woonsituatie bespreekbaar te maken.’ ‘En de preventieve huisbezoeken zijn natuurlijk ook belangrijk,’ zo vult Enrico aan, ‘als bron van informatie, maar ook om mensen tijdig te wijzen op mogelijkheden van wonen, welzijn en zorg. En verder natuurlijk preventie huisuitzetting, waarin organisaties met elkaar huisuitzetting willen voorkomen door vroegtijdig te handelen en de deurwaarder buiten de deur te houden.’ Marjanne vindt het jammer dat het Sociaal Team nog niet veel doet aan preventie. ‘Dat zou meer kunnen en moeten. Nu gaan we nog vooral op burgers af als er al iets speelt. Ik denk ook aan de samenwerking met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties of huisartsen. Als die samenwerking goed is, kun je nóg meer doen op preventief gebied. Er gebeurt al veel, maar als iedereen zich bewust is van het belang van preventie, kun je nog veel meer bereiken.’

 

Home-Start

Bij Home-Start bieden ervaren en getrainde vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders met ten minste één kind in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. In Velsen draait Home-Start met succes sinds medio 2016. Inmiddels is daar een tweede groep vrijwilligers opgeleid. Home-Start is een gewaardeerde methodiek die prima aansluit bij het beleid van gemeenten om meer vrijwilligers te betrekken bij ondersteuning van burgers én om meer preventief te werken. Inmiddels is Socius in gesprek met Beverwijk en Heemskerk om Home-Start ook in deze gemeenten in het aanbod op te nemen.

Lees verder

Comments are closed.