Intensieve samenwerking tussen Socius en Welschap

Intensieve samenwerking tussen Socius en Welschap

Socius en Welschap onderzoeken de mogelijkheden van het bundelen van de dienstverlening van beide organisaties, onder één holdingstructuur. De samenwerking tussen Socius en Welschap – en dus de verbinding tussen welzijn en maatschappelijke dienstverlening – in Heemskerk krijgt op diverse vlakken al steeds verder vorm.

Voorbeelden zijn het groepswerk binnen het Jeugdmaatschappelijk werk en het gezamenlijk optrekken binnen de problematieken armoede en eenzaamheid, waar welzijnswerkers en maatschappelijk werkers nauw samenwerken, binnen een heldere taakverdeling. ‘In 2018 hebben medewerkers in drie bijeenkomsten meegedacht over de meerwaarde van samenwerken en hoe die vorm te geven,’ aldus gebiedsmanager Lisa Philips. ‘Een intensief en boeiend proces.’

Directeur/bestuurder Bart van der Neut vertelt wat meer over de bundeling van de dienstverlening: ‘Beide organisaties staan voor verdere ontwikkeling van het sociaal werk op basis van outreachende, integrale dienstverlening en presentie in wijken en buurten. Deze tijd vraagt nadrukkelijk om een sterke organisatie die in staat is om – in samenwerking met inwoners, gemeenten en ketenpartners – innovatief te werken. De dienstverlening en kwaliteiten van beide organisaties vullen elkaar hierin prima aan.’ De streefdatum van de bestuurlijke fusie is 1 januari 2020.

Search
Generic filters
Search in content