Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers

Bij Socius is een groot aantal vrijwilligers actief. Zij hebben vanuit diverse diensten frequent contact met klanten. De informatie hieronder is dan ook bestemd voor vrijwilligers, maar bevat informatie die voor u interessant kan zijn.

Voorlichting aangifte inkomstenbelasting 2018
De afgelopen jaren waren er tussen februari en mei belastingspreekuren in de bibliotheek. Hier kon men, met hulp van de sociaal raadslieden, de aangifte voor de inkomstenbelasting invullen. Komend jaar zullen de belastingspreekuren in de bibliotheek anders van opzet zijn. Er zal nu voorlichting gegeven worden over de belastingaangifte 2018. Meer informatie volgt begin 2019, via huis aan huis bladen, de bibliotheek en Socius.

Collectieve zorgverzekering
Voor veel burgers is de premie van de zorgverzekering samen met het eigen risico een grote kostenpost. Soms kan iemand gebruikmaken van een collectiviteitskorting om zijn of haar kosten iets te verlagen Vaak kan men zich hiervoor gedurende het jaar nog aanmelden. Zo’n collectiviteitskorting wordt aangeboden door bijvoorbeeld werkgevers, patiëntverenigingen en ouderenbonden. Het kan lonend zijn om te kijken of een klant in aanmerking komt voor een collectiviteitskorting.

Collectieve Zorgverzekering via de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen
Bij een inkomen van 130% van bijstandsniveau kan men gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering via de gemeente. De gemeente betaalt bijv. een groot gedeelte van de premie voor de zorgverzekering en het verplicht eigen risico. Controleer per gemeente wat de laatste stand van zaken is omtrent de collectieve verzekeringen. In Beverwijk eindigt namelijk de samenwerking met Zilveren Kruis per eind 2018. Voor klanten met een gemeentepolis bij het Zilveren Kruis is er geen afspraak meer in 2019. Deze klanten moeten dus eind dit jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar om gebruik te kunnen maken van de voordelen via de gemeente. Kijk hiervoor op goedverzekerd.nl.

Huurtoeslag trapsgewijs
Op 11 september stemde de Tweede Kamer in met het afschaffen van twee bepalingen in de huurtoeslag: de zogenaamde KAN-bepaling en de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.
Ongunstig: de basishuur gaat de komende jaren sneller stijgen door het verdwijnen van de KAN-bepaling.
Gunstig: door het vervallen van de harde inkomensgrenzen loopt de huurtoeslag geleidelijk af bij een stijgend inkomen. Nu verliezen huurders bij een stijgend inkomen tot net boven de huurtoeslaggrens hun recht op huurtoeslag helemaal.

Bron: Sconline, nieuwsbericht ‘Langer recht op huurtoeslag bij hoger inkomen ‘door Rutger van den Dikkenberg d.d. 26.4.2018

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2018
Vanaf dit jaar krijgen alle werknemers met een uitkering die in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten deze rechtstreeks van UWV en niet meer via de werkgever. UWV betaalt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten eind september uit. Het gaat om mensen die op 1 juli 2018 recht hebben op een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering en die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn. Het bedrag van de tegemoetkoming voor het jaar 2018 bedraagt € 177,68 netto. Op deze tegemoetkoming is geen beslag mogelijk.

Bron: uwv.nl, ‘tegemoetkoming arbeidsongeschikten’, september 2018.

Normen voor de voedselbank
De sociaal raadslieden doen de intakes bij mensen die in aanmerking willen komen voor een wekelijks voedselpakket. Daarbij wordt gekeken naar het maandelijks besteedbaar inkomen, na betaling van de vaste lasten en de betalingsregelingen. De kinderbijslag wordt vrijgelaten en telt niet mee als inkomstenbron. De kosten voor de auto, huisdieren en luxe zijn uitgesloten als vaste lasten. 

 

 

Search
Generic filters
Search in content
Filter by Custom Post Type