Grote druk bij Socius

Grote druk bij Socius

In alle gemeenten waar Socius actief is neemt de ondersteuningsvraag toe, uit vrijwel alle doelgroepen en vooral vanuit de groeiende groep ouderen. Bart van der Neut maakt zich hierover zorgen.

‘De toegankelijkheid van de hulp is door de decentralisatie toegenomen, en dat is goed. Maar binnen het Sociaal Domein hebben wij die decentralisatie moeten realiseren met een bezuinigingstaakstelling. Voor het knelpunt tussen vraag en aanbod zie ik op korte termijn geen oplossing.’ Lisa Philips sluit zich hierbij aan. ‘Het is druk, het wordt steeds drukker en ondertussen denken de medewerkers mee in allerlei ontwikkelingen. De winkel blijft dus gewoon open, en dat is niet eenvoudig.’

Search
Generic filters
Search in content