Doorontwikkeling Sociaal Teams

Bel ons op 088 – 88 76 900
Tel. bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Doorontwikkeling Sociaal Teams

Binnen Beverwijk en Heemskerk is – mede op voorstel van de gemeenten – doorontwikkeling van de Sociaal Teams aan de orde.

Deze is drieledig en omvat:
• bepaling van opdracht en positie van de Sociaal Teams binnen het Sociaal Domein
• de integratie van de toegangstaken van Socius, MEE & de Wering en de Sociaal Teams: het in 2018 ingezette proces krijgt in de eerste helft van 2019 een concrete uitwerking
• nadere uitwerking van de preventieopdracht van de teams: De focus van de teams zal gaan liggen op outreachend en integraal werken, met presentie in de wijk. In de plannen wordt ook de informatie vanuit de wijkscans meegenomen zodat helder wordt welke dienstverlening/ondersteuning per wijk nodig is. De plannen moeten 1 april klaar zijn.

Gebiedsmanager Bob Walter hierover: ‘De gemeenten Heemskerk en Beverwijk willen grotere Sociaal Teams, met meer capaciteit en meer functies, die beter zichtbaar zijn. Uiteindelijk moeten alle functies bereikbaar zijn via één voordeur, te weten de Sociaal Teams. Hier kunnen burgers terecht voor aanmelding, vraagverheldering en toeleiding naar één van de partners, als het gaat om ondersteuning binnen het Sociaal Domein. De Sociaal Teams, MEE & de Wering en Socius onderzoeken momenteel hoe dit te organiseren.’ Medewerkers hebben intensief meegewerkt en meegedacht in deze doorontwikkeling. ‘Dat heeft veel van hen gevraagd, want ondertussen was ‘de winkel gewoon open’, aldus gebiedsmanager Lisa Philips. ‘En we zijn er nog niet, want met name het derde spoor, de preventie, zal de komende jaren veel tijd en aandacht vragen.’

Search
Generic filters
Search in content